Γαλλικά

ΠΤΥΧΙΑ – ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα πτυχία της γαλλικής γλώσσας είναι:

  1. DELF Α1
  2. DELF Α2
  3. DELF B1
  4. DELF B2
  5. DALF C1
  6. DALF C2
  7. SORBONNE I
  8. SORBONNE II

Υπάρχει και το πιστοποιητικό Τest de connaissance du français (TCF)

Τα έξι πρώτα πτυχία (DELF Α1 / Α2 / Β1 / Β2 / DALF C1 / C2 ) καθώς και το πιστοποιητικό TCF είναιαναγνωρισμένα παγκοσμίως. Είναι πτυχία που διεξάγει η Γαλλική Πρεσβεία σε όλο τον κόσμο μέσα από τους επίσημους εξεταστικούς φορείς κάθε χώρας, στην Ελλάδα μέσω του Γραφείου Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου.

Οι εξετάσεις των πτυχίων SORBONNE I – SORBONNE II διεξάγονται από την Σορβόννη στο Παρίσι, στην Ελλάδα μέσω του Γραφείου Εξετάσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Το DELF A1 / A2 / B1 / B2 / DALF C1 / C2 είναι πτυχία που συμπεριλαμβάνουν και τις 4 δεξιότητες

Κατανόηση προφορικού λόγου
Κατανόηση γραπτού λόγου
Παραγωγή γραπτού λόγου
Παραγωγή προφορικού λόγου

Ο κανονισμός των εξετάσεων επιτρέπει να παρουσιάζεται κάποιος σε ένα επίπεδο χωρίς να έχει επιτύχει σε ένα άλλο κατώτερο (για παράδειγμα να προετοιμάζει το DELF B1 χωρίς να είναι κάτοχος του DELF Α2. Όμως, οι ικανότητες που είναι απαραίτητες για ένα επίπεδο δεν μπορούν παρά να αποκτηθούν παρά μόνο προοδευτικά.

DELF Επίπεδο Α1 : πιστοποιεί τις πρώτες βάσεις της γαλλικής γλώσσας σε ένα στοιχιώδες επίπεδο που καθιστά δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις

DELF Επίπεδο Α2 : πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσεις της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων, που απαιτούν μία απλή και άμεση συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα

DELF Επίπεδο Β1 : πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τις καθημερινότητας : γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσειος θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής

DELF Επίπεδο Β2 : πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων

DALF Επίπεδο C1 : εγγυάται την αναγνώριση προχωρημένου επιπέδου της γαλλικής γλώσσας από τους επίσημους οργανισμούς και εταιρείες, απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν ανώτερες σπουδές στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτρικά ιδρύματα στη Γαλλία και πολλές γαλλόφωνες χώρες, από την υποχρεωτική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας

DALF Επίπεδο C2 : πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φολοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Απαιτεί ακαδημαïκές ή δημιουργικές εργασίες. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκαια διδασκαλείας τηςγαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το Test de connaissance du français (TCF) είναι πιστοποιητικό και έχει ισχύ για δύο χρόνια.Δεδομένου ότι αν κάποιος σπουδαστής δεν έχει αποκτήσει κάποιο πτυχίο και θέλει να δει σε ποιο επίπεδο εντάσσεται τότε μπορεί να παρουσιαστεί στο TCF .

Το Sorbonne I είναι πτυχίο αρκετά υψηλού επιπέδου για αυτό ο σπουδαστής πρέπει να έχει ή το DELF ΒI ήεπίπεδο DELF ΒI. (Το DELF ΒI δεν αποτελεί προϋπόθεση για να δώσεις SORBONNE I). Είναι ένα πτυχίο λογοτεχνικό (η εξέταση περιέχει ανάλυση δύο λογοτεχνικών βιβλίων) σε αντίθεση με την σειρά DELF-DALF τα οποία είναι επικοινωνιακά διπλώματα.

Το Sorbonne IΙ είναι το επόμενο πτυχίο μετά το SORBONNE I. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του SORBONNE II είναι η κατοχή του SORBONNE I Δίνει επάρκεια

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις διεξάγονται ως εξής:

ΔΙΠΛΩΜΑ 1η εξεταστική περίοδος : 2η εξεταστική περίοδος :
DELF ΑI ΜΑΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DELF Α2 ΜΑΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DELF Β1 ΜΑΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DELF Β2 ΜΑΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DALF C1 ΜΑΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
DALF C2 ΜΑΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
TCF ΜΑΙΟΣ / ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
SORBONNE I ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
SORBONNE II ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Comments are closed.

Free WordPress Theme
WordPress Theme PandaThemes