Γερμανικά

ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

I. Fit 1 /A1
II. Fit 2 /A2
ΙII. Zertifikat Deutsch (ZD) /B1
IV. Goethe Zertifikat B2
V. Goethe Zertifikat C1
VI. KLEINES (KDS=Kleines Deutsches Sprachdiplom) / C2
VII. GROSSES (GDS=Großes Deutsches Sprachdiplom) / C2+

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

Ι. Fit 1 / A1
Το πρώτο πτυχίο είναι για παιδιά ηλικίας 10 με 15 χρόνων. Πρόκειται για ένα πτυχίο που κατωχυρώνει τις πρώτες γνώσεις του παιδιού στη γλώσσα.

ΙΙ. Fit 2 / A2
Το δεύτερο πτυχίο είναι για παιδιά ηλικίας 10 με 15 χρόνων. Πρόκειται για ένα πτυχίο που κατωχυρώνει τις γνώσεις του παιδιού στη γλώσσα και του δίνει τη δυνατότητα να εκφραστεί απλά σε καθημερινές συνθήκες.

III. Zertifikat Deutsch (ZD) / B1
Το πρώτο αυτό πτυχίο αποδεικνύει την ικανοποιητική γνώση της Γερμανικής Γλώσσας σε γενικά θέματα.

ΙV. Goethe Zertifikat B2
Το δεύτερο αυτό πτυχίο αποδεικνύει την καλή γνώση της Γερμανικής Γλώσσας σε γενικά θέματα. Όριο ηλικίας τα 15 χρόνια. Αντίστοιχο του “Lower” στα Αγγλικά

V. Goethe Zertifikat C1
Το δεύτερο αυτό πτυχίο αποδεικνύει την καλή γνώση της Γερμανικής Γλώσσας σε γενικά θέματα. Όριο ηλικίας τα 16 χρόνια. Αντίστοιχο του “Advanced” στα Αγγλικά

V. KLEINES (KDS=Kleines Deutsches Sprachdiplom) / C2
Το τρίτο αυτό πτυχίο αποδεικνύει την πολύ καλή γνώση της Γερμανικής Γλώσσας .
Όριο ηλικίας τα 18 χρόνια (κατ’εξαίρεση τα 16 , εφόσον φοιτεί στην Β’Λυκείου και κατόπιν αιτήσεως). Αντίστοιχο του “Proficiency” στα Αγγλικά. Είναι αρκετά δύσκολο
πτυχίο, περιλαμβάνει και ανάλυση 2 λογοτεχνικών έργων.

VI. GROSSES (GDS=Großes Deutsches Sprachdiplom) /C2+
Το ανώτατο πτυχίο της Γερμανικής Γλώσσας. Αποδεικνύει γνώση σχεδόν μητρικής γλώσσας. Δίνει επάρκεια. Όριο ηλικίας τα 18 χρόνια.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑ 1η εξεταστική περίοδος : 2η εξεταστική περίοδος : 3η εξεταστική περίοδος :
Fit 1 Απρίλιος
Fit 2 Νοέμβρης
Zertifikat Β1 Τέλος Μαίου ή Αρχές Ιουνίου Τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου Ιανουάριος
Zertifikat B2 Τέλος Μαίου ή Αρχές Ιουνίου Τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου Ιανουάριος
Zertifikat C1 Τέλος Μαίου ή Αρχές Ιουνίου Τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου Ιανουάριος
KLEINES Μάιος Νοέμβριος
GROSSES Μάιος Νοέμβριος

Comments are closed.

Premium WordPress Themes
WordPress Theme PandaThemes