Προσωπικό

Υπεύθυνη Σπουδών: Τσεσμετζίδου Σοφία

Διοικητικό προσωπικό

Γραμματειακή Υποστήριξη
Ισλάκη Χαρίκλεια
Παπαδοπούλου Αθηνά

Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Υπεύθυνη Καθαριότητας
Ισλάκη Χ.-Παπαδοπούλου Α.

Διδακτικό προσωπικό

Φυσικοί
Σαχινίδης Ελευθέριος
Τσεσμετζίδου Σοφία

Μαθηματικοί
Κιουρτίδου Κωνσταντία
Θεοδοσιάδης Πέτρος

Φιλόλογοι
Αναστασιάδου Αικατερίνη
Νικολαίδου Λαμπρινή

Χριστοδούλου Χρήστος

Χατζίδης Παναγιώτης

Χημικοί

Μαραγκού Ασπασία

Βιολόγοι
Σαχινίδης Αλέξανδρος

Οικονομολόγοι
Βελισσάρης Θεόδωρος

Πληροφορικής (Η./Υ.)
Σαχινίδης Ελευθέριος

Αγγλικά

Ζήνδρου Χρυσάνθη
Λίλτση Μαρίνα

Γαλλικά

Κοτρίδου Ησαια

Γερμανικά
Ντάμτση Βασιλική

Ιταλικά

Άμπα Αμέλια

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

WordPress Themes
WordPress Theme PandaThemes