Σημειώσεις

Σημειώσεις: Οι φροντιστηριακές σημειώσεις παρέχονται στους μαθητές δωρεάν στην πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων τους με τη μορφή βιβλίου. Αποτελούν πλήρη εκπαιδευτικά βοηθήματα, εύχρηστα και ενημερωμένα, ώστε να συμπληρώνουν την διδασκαλία και να ενισχύουν τη μελέτη στο σπίτι. Μέσα σ’ αυτές υπάρχει οργανωμένη η ύλη των μαθημάτων με σημειώσεις θεωρίας και ασκήσων που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του σχολικού βιβλίου και των πανελλαδικών εξετάσεων.

Προγραμματισμός ύλης και διαγωνισμάτων: Στην αρχή κάθε σχολικού έτους ο εκπαιδευτικός υπεύθυνος κάθε κατεύθυνσης καταρτίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας το χρονοδιάγραμμα της διδασκαλίας και των διαγωνισμάτων, ώστε να επιτυγχάνεται η έγκυρη κάλυψη της ύλης και η αξιολόγηση της εκμάθησής της. Με αυτόν το τρόπο η ύλη ολοκληρώνεται στα μέσα φεβρουαρίου για να διατίθεται επαρκής χρόνος για αρκετές επαναλήψεις.

Comments are closed.

WordPress主题
WordPress Theme PandaThemes