Προφίλ

Shape Image One
About Us
About Us
About Us
About Us
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΙΓΜΑ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Μάθησης και Πληροφορικής ΣΙΓΜΑ ιδρύθηκε το 1999. Η διευθύντρια Σοφία Τσεσμετζίδου ύστερα από πολυετή και αδιάλειπτη παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης, πάντα κοντά στους μαθητές, νιώθοντας τις ανάγκες τους, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και κατανοώντας τις δυσκολίες στις προσπάθειες ανεύρεσης εργασίας, κατέληξε στο να ιδρύσει ένα σύγχρονο χώρο παροχής εκπαίδευσης, με τομείς που καλύπτουν τόσο το σχολείο και τις απαιτήσεις του, όσο και τους δρόμους που ανοίγονται μετά από αυτό.

  • Πολυετής Εμπειρία
  • Καταρτισμένοι Εκπαιδευτικοί
  • Σύγχρονη Εκπαίδευση
  • Διαδικτυακά Μαθήματα
About Us
About Us
About Us
About Us

Κατανοώντας επ’ ακριβώς τις ανάγκες των μαθητών και αναγνωρίζοντας στο έπακρο πως η διδασκαλία είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί την ομαλή συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών, την κατανόηση των προβλημάτων και των αναζητήσεων των παιδιών, την παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας, ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Μάθησης και Πληροφορικής ΣΙΓΜΑ, πλαισιώνεται από καταρτισμένους εκπαιδευτικούς γνώστες των σύγχρονων απαιτήσεων της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλά και άρτια ενημερωμένους πάνω στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και παιδαγωγικής ψυχολογίας.

Πρόγραμμα και Στρατηγική

Το πρόγραμμα σπουδών μας έχει μελετηθεί από επιτελείο ειδικών σε όλες τις φάσεις του και τις λεπτομέρειες και έχει διαμορφωθεί με στόχο τη βέλτιστη απόδοση των μαθητών μας, σύμφωνα πάντα με το αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ομοιογένεια των τμημάτων, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του χρόνου, στην εξειδίκευση αλλά και στην ενότητα του διδακτικού έργου, στο πνεύμα συνεργασίας και φιλικής επικοινωνίας με το μαθητή. Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ιδιαίτερα, κλειστά τμήματα και διαδικτυακά μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες του, στα οποία διδάσκουν καθηγητές υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, απόλυτα εξειδικευμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο. Παράλληλα με τη διδασκαλία, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση της προόδου των μαθητών, για την οποία οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται τακτικά μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα καθώς και σε ειδικές συγκεντρώσεις που λαμβάνουν χώρα. Εκτός των ασκήσεων εμπέδωσης σε κάθε διδακτική ώρα, υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα γραπτών δοκιμασιών. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων μέσω των συνεχών επαναλήψεων, να σταθμίσουν και να εκτιμήσουν τις δυνάμεις τους, να εξοικειωθούν με τη διαδικασία και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και πίστη στην επιτυχία.

Το ΣΙΓΜΑ ξεχωρίζει για:

Την Ειλικρίνεια – Την Ομοιογένεια των τμημάτων του – Τα κλειστά τμήματα – Το σύγχρονο τρόπο παρουσίασης του μαθήματος – Το Πνεύμα συνεργασίας – Το φιλικό του περιβάλλον

Είμαστε από τα ελάχιστα φροντιστήρια που χρησιμοποιούν φωτοβολταϊκά συστήματα για τις λειτουργίες του οργανισμού και υπάρχει υποδομή για ΑΜΕΑ.

Shape Image
Shape Image
ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Τι λένε οι μαθητές μας

ΕΣΠΑ